MRH Business Consultancy

Home / Oplossingen / CRM
CRM Afdrukken E-mailadres

Met Exact Synergy CRM hebben uw medewerkers centraal toegang tot en inzicht in alle gegevens van uw relaties.

Alle informatie, afspraken en actiepunten worden centraal vastgelegt. Hierdoor is op de klantenkaart een totaal overzicht van lopende en historische activiteiten opvraagbaar. Dit geldt ook voor alle documenten, zoals uitgebrachte offertes, marketingacties (bijvoorbeeld mailingen) en (mail) correspondentie.

Door het centraal vastleggen van alle informatie kunnen uw medewerkers proactief samenwerken om kansen te signaleren, problemen op te lossen en een betere service te bieden. De aanwezigheid van een medewerker is derhalve niet meer nodig om informatie te verkrijgen. 

Exact Synergy integreert volledig met Microsoft Office. U kunt bijvoorbeeld vanuit Microsoft Outlook uw actiepunten, relaties en documenten opvragen.

Exact Synergy is een webapplicatie, waardoor u alleen een webbrowser nodig heeft om niet alleen op kantoor, maar 24/7 plaatsonafhankelijk over alle vastgelegde informatie van uw relaties te beschikken.

alt 

Door deze mogelijkheden biedt Exact Synergy tevens een perfecte ondersteuning voor 'Het Nieuwe Werken'.

Met Exact Synergy beheert u uw onderneming op basis van ge├»ntegreerde werkstromen, documenten en projecten.

> Download Exact CRM brochure (pdf)