MRH Business Consultancy

Home / Oplossingen / Logistiek
Logistiek Afdrukken E-mailadres

Al uw logistiek administratieve processen geborgd in één systeem, waardoor u tijd bespaart en fouten in dergelijke processen tot nul reduceert. Per klant ziet u direct alle relevante afspraken. U heeft volledig zicht op actuele voorraad-statussen zodat u tijdig kunt anticiperen op vraag en aanbod. Met de logistieke oplossing van Exact bent u geheel in controle.

Artikelbeheer
De producten en diensten die u aanbiedt vormen de basis van uw onderneming. Informatie over uw producten, beschikbaarheid, prijzen en assortimenten moet eenduidig en actueel beschikbaar zijn.

Factuur
Snel en tijdig kunnen factureren is de basis om zo snel mogelijk te kunnen beschikken over uw geld.

Prijzenbeheer
Prijsafspraken met uw klanten en leveranciers wilt u gestructureerd vastleggen en makkelijk kunnen onderhouden.

Voorraadbeheer
Uw voorraad wilt u transparant maken. U wilt per artikel en per specifieke periode inzicht hebben in de beschikbare, te leveren en te ontvangen aantallen.

Inkoop en verkoop
Het is voor het efficiënt functioneren van uw organisatie belangrijk dat uw inkoop- en verkoopafdeling nauw samenwerken om afspraken met uw klanten en leveranciers na te komen zodat u uw proceskosten zo laag mogelijk kunt houden.

Import/Export
Uw onderneming maakt wellicht gebruik van branchespecifieke software, u wilt echter de output hiervan kunnen importeren in uw logistieke administratie in Exact. Andersom wilt u natuurlijk ook belangrijke gegevens uit Exact kunnen exporteren naar andere, voor u belangrijke pakketten.

EDI
Electronic Data Interchange (EDI) is de elektronische methode om op gestandaardiseerde wijze in grote hoeveelheden verkooporders, pakbonnen en verkoopfacturen uit te wisselen. De uitwisseling van deze gegevens tussen zakenpartners wordt hiermee geoptimaliseerd.

Rapportage
Rapportage is een cruciaal onderdeel van uw administratieve bedrijfsvoering. U wilt daarom dat rapportages een integraal onderdeel zijn van uw logistieke administratie.